Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R005214

OBCHODNÉ MENO: Fotovoltaická elektráreň Svinná, s. r. o. /skratka FES, s. r. o./

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23012/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podvažie 204, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 04 

IČO: 45 571 465

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení na výrobu alternatívnej energie

2. vývoj a výroba zariadení na výrobu alternatívnej energie

3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien - fotovoltaické elektrárne

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

8. prenájom hnuteľných vecí

9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. manažment a marketing

12. výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Roland Weyss, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Türkenschanzstrasse 48/1, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1180 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 03.11.1969, Deň vzniku funkcie: 06.12.2022

Meno a priezvisko: RNDr. Peter Potocký, Ph.D., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cyrila a Metoda 27, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 04.07.1980, Deň vzniku funkcie: 06.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: oekostrom Produktions GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laxenburger Straße 2, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 188770d

Výška vkladu: 5 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 250,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 000309A/CORP/2018, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 25.07.2018

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. so sídlom Želetavská 1525/1, Praha 4- Michle 140 92, ČR, IČ: 64948242, podnikajúcom na území SR prostredníctvom organiz.zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 813 33 , IČO 47 251 336

Obchodné meno/názov: oekostrom Slovakia, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Seberíniho 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , IČO 45 973 164

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: 000309A/CORP/2018, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 25.07.2018

Záložný veriteľ: 

Obchodné meno/názov: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. so sídlom Želetavská 1525/1, Praha 4- Michle 140 92, ČR, IČ: 64948242, podnikajúcom na území SR prostredníctvom organiz.zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 813 33 , IČO 47 251 336

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Profi Sport Media, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , IČO 50 339 559

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť Fotovoltaická elektráreň Svinná, s.r.o. (skratka FES, s.r.o,), je právnym nástupcom spoločnosti Profi Sport Media, s.r.o. zaniknutej bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1