Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R005221

OBCHODNÉ MENO: JUNONA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12792/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turecká ulica 2218/18, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 

IČO: 36 319 589

DEŇ ZÁPISU: 06.08.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť

2. dealerská a sprostredkovateľská činnosť

3. veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

5. vedenie účtovníctva

6. sekretárske služby

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. čistiace a upratovacie služby

10. prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jaroslava Pavlíčková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turecká 18, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 12.01.1951, Deň vzniku funkcie: 06.08.2001

Meno a priezvisko: Ján Pavlíček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turecká 18, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 08.02.1954, Deň vzniku funkcie: 08.06.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k jej obchodnému menu pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jaroslava Pavlíčková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turecká 18, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 12.01.1951

Výška vkladu: 4 700,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 700,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ján Pavlíček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Turecká 18, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 08.02.1954

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 700,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 700,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.4.1999 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1