Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R005222

OBCHODNÉ MENO: L.U.N.A. 1, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11811/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Sokolice 517/1, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 

IČO: 36 311 022

DEŇ ZÁPISU: 29.12.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - podnikateľské poradenstvo / s výnimkou činnosti ekonomických, učtovných a organizačných poradcov /

2. - veľkoobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností

3. - maloobchod v rozsahu voľných ohlasovacích živností

4. - sprostredkovanie obchodu

5. - montáž okien a dverí

6. výroba a montáž plastových okien

7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. prípravné práce k realizácii stavby

9. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, výroby

11. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

12. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

13. výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

14. výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

15. administratívne služby

16. čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Roman Bitarovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerská 382/23, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 25.02.1968, Deň vzniku funkcie: 23.04.2001

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ zastupuje spoločnosť navonok v ústnom i písomnom styku samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Roman Bitarovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Majerská 382/23, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 25.02.1968

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedezným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.10.1999 podľa § 105 a nasl. Zák.č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 23.4.2001. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 24.4.2001.

3. Valné zhromaždenie dňa 18.12.2003 rozhodlo o zmene sídla spoločnosti a zmene spoločenskej zmluvy. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 08.01.2004

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1