Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R005216

OBCHODNÉ MENO: Heraldik Slovakia s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14436/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jilemnického 676/14, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 

IČO: 36 536 318

DEŇ ZÁPISU: 04.05.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

2. veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

3. prenájom automobilov a prípojných vozíkov

4. kovoobrábanie

5. výroba strojov pre hospodárske odvetvia

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojárstva

7. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

8. výroba, oprava a okovovávanie- palety, drevené obaly, sudy a debny, násady, šindle

9. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. prenájom hnuteľných vecí

12. vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Miloš Klčo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jilemnického 676/14, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 03.11.1968, Deň vzniku funkcie: 24.06.2003

Meno a priezvisko: Radomila Klčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jilemnického 676/14, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 29.12.1968, Deň vzniku funkcie: 15.05.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miloš Klčo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jilemnického 676/14, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 03.11.1968

Výška vkladu: 4 980,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 980,000000 EUR

Meno a priezvisko: Radomila Klčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jilemnického 676/14, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 29.12.1968

Výška vkladu: 4 980,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 980,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 960,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 960,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 08.09.1999 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zánik funkcií konateľov Ing. Petra Hegedűsa, r.č. XXXXXXXXXXX, Jilemnického 12, Želiezovce a Ing. Ladislava Horánskeho, r.č. XXXXXXXXXXX, Sacherova 1, Želiezovce dňom 24.6.2003. Zmluvy o prevode časti obchodného podielu zo dňa 24.6.2003. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 24.6.2003. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.6.2003 (zmena obchodného mena z: LP trade, s.r.o. na: VPK tranz, s.r.o., zmena sídla z: Jilemnického 12, Želiezovce, na: Piešťanská 67, Nové Mesto nad Váhom).

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1