Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R005219

OBCHODNÉ MENO: J&M A-MONT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14348/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 292/14, Názov obce: Ilava, PSČ: 019 01 

IČO: 36 332 895

DEŇ ZÁPISU: 05.02.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod v rozsahu voľných živností

2. veľkoobchod v rozsahu voľných živností

3. výroba kovových konštrukcií a ich častí

4. výroba kovových prefabrikátov pre stavby

5. výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu

6. spracovanie a povrchová úprava kovov

7. výroba zámkov a kovania

8. výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení

9. výroba dopravných zariadení

10. výroba kresiel a sedadiel

11. výroba nábytku do kancelárií a obchodov

12. výroba kuchynského nábytku

13. výroba nábytku

14. podnikania v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

15. demolácie, búracie práce a prípravne práce pre stavbu

16. montáž sadrokartónu

17. drobné stavebno-inštalačné práce

18. obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín

19. maliarske, natieračské práce a sklenárske práce

20. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

21. veľkoobchod so železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením

22. maloobchod so železiarskym tovarom, farbami, sklom

23. nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jozef Andrisík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podvažie 51, Názov obce: Pruské, PSČ: 018 52 , Dátum narodenia: 07.04.1967, Deň vzniku funkcie: 05.02.2004

Meno a priezvisko: Michal Andrisík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 292/14, Názov obce: Ilava, PSČ: 019 01 , Dátum narodenia: 07.07.1975, Deň vzniku funkcie: 05.02.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne a to tak, že k vytlačenému, predtlačenému alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Andrisík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podvažie 51, Názov obce: Pruské, PSČ: 018 52 , Dátum narodenia: 07.04.1967

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

Meno a priezvisko: Michal Andrisík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 292/14, Názov obce: Ilava, PSČ: 019 01 , Dátum narodenia: 07.07.1975

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.1.2004 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1