Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R005217

OBCHODNÉ MENO: IPSEA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30797/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 225/8, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 

IČO: 47 881 925

DEŇ ZÁPISU: 21.08.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Počítačové služby

3. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

4. Reklamné a marketingové služby

5. Administratívne služby

6. Vydavateľská činnosť

7. Prieskum trhu a verejnej mienky

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. Fotografické služby

13. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. prenájom hnuteľných vecí

15. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

16. čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Magát, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Centrum II 1760/69, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 01.11.1979, Deň vzniku funkcie: 21.08.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Magát, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Centrum II 1760/69, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , Dátum narodenia: 01.11.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Obchodné meno/názov: MALAXIS, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 225/8, Názov obce: Dubnica nad Váhom, PSČ: 018 41 , IČO 47 053 968

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1