Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R005206

OBCHODNÉ MENO: DERO SK s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44182/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Švábska 6814/36, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 

IČO: 54 897 963

DEŇ ZÁPISU: 29.09.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Čistiace a upratovacie služby

10. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

11. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

12. Vedenie účtovníctva

13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

14. Poskytovanie služieb osobného charakteru

15. Služby požičovní

16. Sťahovacie služby

17. Kuriérske služby

18. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

19. Prevádzkovanie úschovní

20. Informačná činnosť

21. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

22. Textilná výroba

23. Prevádzkovanie výdajne stravy

24. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

25. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

26. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

27. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

28. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

29. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

30. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

31. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

32. Fotografické služby

33. Administratívne služby

34. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

35. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

36. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

37. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

38. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

39. Dizajnérske činnosti

40. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Martin Škovran, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Švábska 6814/36, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 09.05.1987, Deň vzniku funkcie: 02.12.2022

Meno a priezvisko: Michal Gima, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Švábska 6821/24, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 27.03.1986, Deň vzniku funkcie: 02.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: INTERNATIONAL TRADERS s.r.o.,, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hapákova 2275/5, Názov obce: Ľubotice, PSČ: 080 06 , IČO 51 035 685

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1