Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R005208

OBCHODNÉ MENO: ECT Elektro-Component-Technik, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13097/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tehelná 1774/31, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 

IČO: 36 322 440

DEŇ ZÁPISU: 18.02.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. veľkoobchod a maloobchod s elektrickými strojmi a prístrojmi

2. veľkoobchod a maloobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením

3. veľkoobchod a maloobchod s technickými potrebami

4. výroba elektrických zariadení pre domácnosť

5. montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení

6. výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení

7. výroba izolovaných drôtov a káblov

8. výroba elektrických zdrojov svetla a svietidiel

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

10. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michael Grawe, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podvinný mlýn 2356/36, Názov obce: Praha 9, Libeň, PSČ: 190 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 19.08.1947, Deň vzniku funkcie: 18.10.2002

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Ad Archum a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod pekárnami 338/12, Názov obce: Praha 9, PSČ: 190 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 24280879

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 423/01, NZ 413/01 zo dňa 18.10.2001 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka (notárska zápisnica N 165/02, Nz 165/02 zo dňa 4.4.2002) o zmene zakladateľskej listiny.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny spísané do notárskej zápisnice N 544/02, Nz 540/02 zo dňa 18.10.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1