Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R005212

OBCHODNÉ MENO: FONTE, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22293/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Izbická 1556/31, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 

IČO: 45 285 497

DEŇ ZÁPISU: 14.11.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. reklamné činnosti

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

6. administratívne služby

7. organizovanie kurzov, školení a seminárov

8. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

9. prenájom hnuteľných vecí

10. prieskum trhu a verejnej mienky

11. prevádzkovanie neštátneho zdravotníckeho zariadenia - ambulancie v zdravotníckom povolaní lekár v śtudijnom odbore všeobecné lekárstvo v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Mariana Dostálová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Izbická 1556/31, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 14.03.1974, Deň vzniku funkcie: 14.11.2009

Meno a priezvisko: MUDr. Miroslav Dostál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Izbická 1556/31, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 07.06.1974, Deň vzniku funkcie: 15.12.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Mariana Dostálová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Izbická 1556/31, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 14.03.1974

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1