Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R005210

OBCHODNÉ MENO: Falc-Com s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17177/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Považská 10, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 

IČO: 36 691 178

DEŇ ZÁPISU: 25.10.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

4. reklamná činnosť

5. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností

6. organizovanie kurzov, seminárov a školení

7. predaj nápojov na priamu konzumáciu

8. predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu

9. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích služieb)

10. prieskum trhu a verejnej mienky

11. organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v rozsahu voľných živností

12. vedenie účtovníctva

13. činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov

14. vydavateľská činnosť v rozsahu voľných živností

15. prenájom strojov, prístrojov a zariadení

16. prenájom automobilov

17. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Martin Sokol, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sady Cyrila a Metoda 18/7, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , Dátum narodenia: 20.04.1980, Deň vzniku funkcie: 25.10.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Sokol, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Považská 10, Názov obce: Nové Mesto nad Váhom, PSČ: 915 01 , Dátum narodenia: 20.04.1980

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1