Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R005203

OBCHODNÉ MENO: AGRICOLO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24849/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 426/3, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 

IČO: 36 618 438

DEŇ ZÁPISU: 22.05.2003

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

2. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

3. - sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

4. - prenájom motorových vozidiel

5. - prenájom strojov a zariadení

6. - prenájom traktorov, poľnohospodárskych strojov, ťahačov, návesov

7. - zemné a demolačné práce v rozsahu voľných živností

8. - prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľných živností

9. - poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

10. - upratovacie práce

11. - prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku

12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. Činnosť vykonávaná banským spôsobom : podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamníc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3; práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov / podzemné sanačné práce /; zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňujú viac ako 100 000 m3 horniny

14. Výkon činnosti stavbyvedúceho

15. Vykonávanie trhacích prác malého rozsahu v odbornosti : strelmajster pre plynujúce bane s nebezpečenstvom výbuchu uhoľného prachu

16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

18. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických

19. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

20. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických / len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy /

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ján Bodnár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 367/14, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 27.12.1960, Deň vzniku funkcie: 17.12.2010

Meno a priezvisko: Ing. Marta Bodnárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 367/14, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 30.08.1961, Deň vzniku funkcie: 26.03.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ján Bodnár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 367/14, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 27.12.1960

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Marta Bodnárová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 367/14, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 30.08.1961

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.5.2003 podľa ust. §-u 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb..

2. . Valné zhromaždenie konané dňa 12.11.2003 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1