Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Zmena zápisov
R005213

OBCHODNÉ MENO: FORTISCHEM a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10623/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. R. Štefánika 1, Názov obce: Nováky, PSČ: 972 71 

IČO: 46 693 874

DEŇ ZÁPISU: 30.05.2012

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. prenájom hnuteľných vecí

3. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. administratívne služby

6. vedenie účtovníctva

7. počítačové služby

8. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

10. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

11. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

13. prevádzkovanie športových zariadení

14. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

15. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

16. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

17. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

18. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

19. prípravné práce k realizácii stavby

20. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

21. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

22. projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie

23. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

24. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

25. výroba koksu a rafinovaných produktov

26. výroba technických plynov

27. výroba farbív a pigmentov

28. výroba organických chemikálií

29. výroba priemyselných hnojív a dusíkatých hnojív, pesticídov a agrochemických produktov

30. výroba plastov v primárnej forme

31. výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov

32. výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

33. výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

34. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

35. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

36. výroba a hutnícke spracovanie kovov

37. výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií

38. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

39. oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky

40. skladovanie

41. baliace činnosti, manipulácia s tovarom

42. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

43. prevádzkovanie výdajne stravy

44. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

45. vydavateľská činnosť

46. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

47. dopravná zdravotná služba

48. poskytovanie sociálnych služieb

49. reklamné a marketingové služby

50. uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek

51. opravy a kontrola požiarnych vodovodov

52. opravy a kontrola požiarnych hydrantov

53. kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia

54. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu

55. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

56. výroba jednoduchých drevársky výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

57. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

58. prevádzkovanie čistiarne a práčovne

59. čistenie odpadových vôd mimo vôd napojených na verejnú kanalizáciu

60. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

61. opravy a montáž určených meradiel

62. technik požiarnej ochrany

63. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4

64. činnosť vodohospodára

65. činnosť bezpečnostného poradcu

66. bezpečnostný technik

67. špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

68. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti ambulancie v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo ako - všeobecný lekár pre dospelých

69. výroba technických zariadení elektrických

70. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení

71. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení

72. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení

73. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových zariadení

74. prevádzkovanie závodného hasičského útvaru

75. bezpečnostnotechnické služby

76. výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: výchova a vzdelávanie zamestancov a vedúcich zamestnancov

77. výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu 06,1 – výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov

78. sprostredkovanie služieb v oblasti energetiky

79. prieskum trhu a verejnej mienky

80. podnikateľské poradenstvo v oblasti energetiky

81. faktoring a forfaiting

82. filtrácia a sušenie trnsformátorového oleja

83. zabezpečovanie služieb spojených s prevádzkou energetických zariadení

84. úprava, rozvod a dodávka vody

85. posyktovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

86. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti

87. čistiace a upratovacie práce

88. elektroenergetika: dodávka elektriny

89. čistenie kanalizačných systémov

90. výroba tepla, rozvod tepla

91. správa registratúry

92. prevádzkovanie verejnej kanalizácie I. kategórie

93. zámočníctvo

94. opravy pracovných strojov

95. nástrojárstvo

96. kovoobrábanie

97. murárstvo

98. klampiarstvo

99. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

100. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových

101. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových

102. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích

103. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

104. výroba anorganických chemikálií

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ľubomír Uhlár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Diviacka Nová Ves 341, Názov obce: Diviacka Nová Ves, PSČ: 972 24 , Dátum narodenia: 02.12.1961, Deň vzniku funkcie: 01.10.2018

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Andrej Nociar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Bernoláka 147/21, Názov obce: Oslany, PSČ: 972 47 , Dátum narodenia: 09.03.1977, Deň vzniku funkcie: 28.05.2020

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ján Hartl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čučoriedková 20277/15C, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 17.01.1984, Deň vzniku funkcie: 27.02.2021

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Štefan Hornáček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrádok 408, Názov obce: Hrádok, PSČ: 916 33 , Dátum narodenia: 21.09.1977, Deň vzniku funkcie: 24.04.2021

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Jan Křička, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kočkovská 3538/22, Názov obce: Severní Terasa, Ústí nad Labem, PSČ: 400 11 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 26.05.1963, Deň vzniku funkcie: 24.04.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú spoločne vždy minimálne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. V prípade, ak má predstavenstvo spoločnosti len jedného člena, platí, že člen predstavenstva je v mene spoločnosti oprávnený konať samostatne.

ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU)

TYP ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY: Odštepný závod

OZNAČENIE: FORTISCHEM a.s., odštepný závod Novácka Energetika

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R.Štefánika 1, Názov obce: Nováky, PSČ: 972 71 

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. administratívne služby

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií

7. výroba tepla, rozvod tepla

8. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení

9. elektroenergetika: dodávka elektriny

10. zabezpečovanie služieb spojených s prevádzkou energetických zariadení

11. podnikateľské poradenstvo v oblasti energetiky

12. sprostredkovanie služieb v oblasti energetiky

13. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovu hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

14. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

15. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

16. úprava, rozvod a dodávka vody

17. čistenie kanalizačných systémov

 

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU: 

Meno a priezvisko: Ing. Tibor Bohňa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Družstevná 589/34, Názov obce: Koš, PSČ: 972 41 , Dátum narodenia: 16.06.1965, Deň vzniku funkcie: 19.05.2017

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen dozornej rady, Meno a priezvisko: Peter Pastierik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suchý potok 571/10, Názov obce: Lehota pod Vtáčnikom, PSČ: 972 42 , Dátum narodenia: 26.02.1963, Deň vzniku funkcie: 07.03.2019

Meno a priezvisko: Mgr. Olga Beláňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skýcovská 180/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Čunovo, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 25.05.1970, Deň vzniku funkcie: 23.04.2021

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Jaromír Štantejský, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Filmařská 472, Názov obce: Brunšov, Hradištko, PSČ: 25209 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 18.09.1970, Deň vzniku funkcie: 23.04.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: CM - CREDIT a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Opletalova 1603/57, Názov obce: Nové Město, Praha 1, PSČ: 110 00 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 250 95 048

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 260 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 260 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 513 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  20 000,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Novácka Energetika, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R.Štefánika 1, Názov obce: Nováky, PSČ: 972 71 , IČO 44 203 454

Obchodné meno/názov: Novácka Voda, a.s., v skratke NoVo, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R.Štefánika 1, Názov obce: Nováky, PSČ: 972 71 , IČO 46 142 827

Obchodné meno/názov: Nováky park I, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R.Štefánika 1, Názov obce: Nováky, PSČ: 972 71 , IČO 44 424 221

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1248/2013, Nz 56942/2013, NCRls 57742/2013 zo dňa 20.12.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č.N 1285/2013, Nz 56943/2013, NCRls 57743/2013 zo dňa 20.12.2013 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou 1/ Novácka Energetika, a.s. so sídlom M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 44 203 454, zanikajúcou spoločnosťou 2/ Novácka Voda, a.s. v skratke NoVo, a.s. so sídlom M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 46 142 827, a zanikajúcou spoločnoťou 3/ Nový Park I, s.r.o. so sídlom M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 44 424 221 a nástupníckou spoločnosťou FORTISCHEM a.s. so so sídlom M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 46 693 874, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení spoločností stáva univerzálnym právnym nástupcom uvedených zanikajúcich spoločností.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1