Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R005200

OBCHODNÉ MENO: Picto s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44633/R

SÍDLO:  Názov obce: Veľké Kršteňany 55, PSČ: 958 03 

IČO: 55 095 682

DEŇ ZÁPISU: 10.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov

3. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

4. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

9. Administratívne služby

10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ján Belianský, Bydlisko: Názov obce: Veľké Kršteňany 62, PSČ: 958 03 , Dátum narodenia: 17.10.1982, Deň vzniku funkcie: 10.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a jej listiny podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ján Belianský, Bydlisko: Názov obce: Veľké Kršteňany 62, PSČ: 958 03 , Dátum narodenia: 17.10.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1