Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R005199

OBCHODNÉ MENO: PicoAquatic s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44632/R

SÍDLO:  Názov obce: Považany 404, PSČ: 916 26 

IČO: 55 129 099

DEŇ ZÁPISU: 10.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Chov vybraných druhov zvierat

2. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. Výroba kŕmnych zmesí

4. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

5. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Pavol Iring, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 2494/4, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08 , Dátum narodenia: 10.09.1987, Deň vzniku funkcie: 10.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Pavol Iring, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 2494/4, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 08 , Dátum narodenia: 10.09.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1