Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Trenčín - Nové zápisy
R005197

OBCHODNÉ MENO: Korporátne financovanie, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44628/R

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mariánska 31, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 

IČO: 55 117 597

DEŇ ZÁPISU: 10.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Filip Kellner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Makovického ulica 498/2, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 20.08.1980, Deň vzniku funkcie: 10.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Filip Kellner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Makovického ulica 498/2, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 20.08.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1