Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R005364

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNEJ OSOBY: KME HOLDIMG, LLC - organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 11923/L

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládežnícka 755/1, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01 

IČO: 55 046 665

DEŇ ZÁPISU: 29.11.2022

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Stanislav Milučký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tyrkysová 1248/13, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 03 , Dátum narodenia: 13.02.1975, Deň vzniku funkcie: 29.11.2022

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: V mene organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby koná a podpisuje každý jej vedúci samostatne.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: KME HOLDIMG, LLC

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1309 Coffeen Avenue STE 1200, Názov obce: Sheridan - Wyoming, PSČ: 828 01 , Štát: Spojené štáty americké 

PRÁVNA FORMA: LLC

PRÁVO ŠTÁTU, KTORÝM SA SPRAVUJE: Wyoming

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Wyoming Secretary of State's Office Číslo zápisu: 2022-001173599

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: 

Meno a priezvisko: Stanislav Milučký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tyrkysová 1248/13, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 03 , Dátum narodenia: 13.02.1975, Deň vzniku funkcie: 18.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene zahraničnej právnickej osoby koná a podpisuje každý jej štatutárny orgán samostatne.

HODNOTA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 0

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1