Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R005368

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU

OZNAČENIE: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 10090/L

ADRESA UMIESTNENIA: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Juraja Martinku 110/6, Názov obce: Liptovský Hrádok, PSČ: 033 11 

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU

1. - v rozsahu predmetu činnosti štátneho podniku

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU: 

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Chválová, Bydlisko: Názov obce: Liptovský Peter 229, PSČ: 033 01 , Dátum narodenia: 14.02.1970, Deň vzniku funkcie: 01.01.2022

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU JE OPRÁVNENÝ: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje vedúci samostatne.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

Údaje o zriaďovateľovi

OBCHODNÉ MENO: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 8, Názov obce: Banská Bystrica

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1