Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R005366

OBCHODNÉ MENO: LAMAREK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 52119/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislavská 435/53, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 45 314 471

DEŇ ZÁPISU: 03.12.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba reklám

2. textilná výroba

3. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

4. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

5. výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

6. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

7. spracovanie kovu jednoduchým spôsobom

8. výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie

9. výroba a montáž tieniacej techniky

10. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

12. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

13. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

14. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

15. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

16. prenájom hnuteľných vecí

17. reklamné a marketingové služby

18. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

19. montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania

20. Výroba hračiek a hier

21. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

22. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických

23. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bc. Matúš Nociar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 8756/1B, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 15 , Dátum narodenia: 21.09.1982, Deň vzniku funkcie: 27.05.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bc. Matúš Nociar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mateja Bela 8756/1B, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 15 , Dátum narodenia: 21.09.1982

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Monika Kocianová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského 8540/3H, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 13.02.1990

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1