Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R005361

OBCHODNÉ MENO: JV Spektrum, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 51339/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 2378/14, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61 

IČO: 44 789 912

DEŇ ZÁPISU: 26.05.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. maloobchod a veľkoobchod

2. sprostredkovanie v oblasti obchodu

3. sprostredkovanie v oblasti služieb

4. prenájom čistiacich strojov a zariadení

5. opravy pracovných strojov - servis čistiacich strojov a zariadení

6. činnosť ekonomických, organizačných a podnikateľských poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Vnučko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 2378/14, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61 , Dátum narodenia: 10.04.1970, Deň vzniku funkcie: 26.05.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Vnučko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fatranská 2378/14, Názov obce: Vrútky, PSČ: 038 61 , Dátum narodenia: 10.04.1970

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1