Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R005365

OBCHODNÉ MENO: KME, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 61702/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mládežnícka 755/1, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01 

IČO: 47 631 457

DEŇ ZÁPISU: 18.01.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

5. Počítačové služby

6. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

7. Administratívne služby

8. Reklamné a marketingové služby

9. Organizovanie kurzov, školení a seminárov

10. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

11. Inžinierská činnosť

12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

13. Prípravné práce k realizácii stavby

14. Čistiace a upratovacie služby

15. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiéro

16. Prenájom hnuteľných vecí

17. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

18. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

19. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Stanislav Milučký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piešťanská 2991/6, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , Dátum narodenia: 13.02.1975, Deň vzniku funkcie: 18.01.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Stanislav Milučký, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Piešťanská 2991/6, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 08 , Dátum narodenia: 13.02.1975

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1