Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R005370

OBCHODNÉ MENO: MaryMed, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 53960/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 2044/178, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 

IČO: 45 907 820

DEŇ ZÁPISU: 24.12.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

4. prevádzkovanie športových zariadení

5. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

6. reklamné a marketingové služby

7. poskytovanie zdravotnej strostlivosti v zdravotníckom zariadení - ambulancii špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zdravotnícom povolaní lekár, v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Mária Devečková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 2044/178, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 26.05.1987, Deň vzniku funkcie: 01.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne; za spoločnosť podpisujú tak, že k napísanému, odtlačenému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Mária Devečková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 2044/178, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 26.05.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1