Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R005356

OBCHODNÉ MENO: FLOPARD, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 73975/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrabinská 1246/3, Názov obce: Sučany, PSČ: 038 52 

IČO: 52 818 764

DEŇ ZÁPISU: 28.01.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania alebo ďalšieho predaja

2. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

4. chov a testovanie športových koní

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Eva Krišpinská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belá-Dulice 422, Názov obce: Belá-Dulice, PSČ: 038 11 , Dátum narodenia: 23.05.1995, Deň vzniku funkcie: 28.01.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a spoločnosť zastupuje, pri úkonoch vykonaných v písomnej forme za ňu podpisuje a to každý samostatne. Ak zákon nevyžaduje podpis úradne osvedčený, môže podpisujúci nahradiť svoj podpis faksimile svojho podpisu.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Mgr. Pavol Krišpinský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belá-Dulice 422, Názov obce: Belá-Dulice, PSČ: 038 11 , Dátum narodenia: 07.06.1968, Deň vzniku funkcie: 10.01.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Za spoločnosť a v jej mene je oprávnený konať a spoločnosť zastupovať prokurista, pri úkonoch v písomnej forme za ňu podpisuje a to každý samostatne. Pri podpisovaní prokurista k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Ak zákon nevyžaduje podpis úradne osvedčený, môže podpisujúci nahradiť svoj podpis faksimile svojho podpisu.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: ZOTTI, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Folkušová 108, Názov obce: Folkušová, PSČ: 038 42 , IČO 36 420 310

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1