Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R005355

OBCHODNÉ MENO: FIRAS.SK s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 73160/L

SÍDLO:  Názov obce: Sklené 357, PSČ: 038 47 

IČO: 51 936 798

DEŇ ZÁPISU: 11.09.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. špecialista požiarnej ochrany

2. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

4. výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

5. výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

6. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. prípravné práce k realizácii stavby

9. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

11. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

12. ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

13. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

14. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

15. prenájom hnuteľných vecí

16. čistiace a upratovacie služby

17. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

18. Autorizovaný bezpečnostný technik

19. Poskytovanie služieb osobného charakteru

20. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

21. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Štefánia Rišiaňová, Bydlisko: Názov obce: Sklené 357, PSČ: 038 47 , Dátum narodenia: 17.05.1990, Deň vzniku funkcie: 19.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Tibor Rišiaň, Bydlisko: Názov obce: Sklené 357, PSČ: 038 47 , Dátum narodenia: 21.08.1984

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1