Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R005357

OBCHODNÉ MENO: GEO POINT, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 60362/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežie Janka Kráľa 4584, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 

IČO: 47 418 613

DEŇ ZÁPISU: 03.10.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prípravné práce k realizácii stavby

2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

9. prenájom hnuteľných vecí

10. geodetické a kartografické činnosti

11. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/

12. výkon činnosti stavebného dozoru

13. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

14. vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

15. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

16. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

17. Administratívne služby

18. Čistiace a upratovacie služby

19. Vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Silvia Čerstvík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežie Janka Kráľa 4584/7B, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 17.05.1980, Deň vzniku funkcie: 03.10.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Silvia Čerstvík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežie Janka Kráľa 4584/7B, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 17.05.1980

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1