Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R005360

OBCHODNÉ MENO: ITW Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 69768/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 1384, Názov obce: Bytča, PSČ: 014 01 

IČO: 47 258 144

DEŇ ZÁPISU: 14.07.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním výlučne základných služieb zabezpečujúcich bežnú prevádzku nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov.

2. Reklamná, inzertná a propagačná činnosť

3. Poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

5. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

6. Obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností

7. Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru

8. Prenájom automobilov

9. Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb

10. Prieskum trhu

11. Vedenie účtovníctva

12. Počítačové služby

13. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. Výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastov

15. Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: David Overbeck Livingston, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Forestview Road 2320, Názov obce: Evanston, PSČ: IL 60201 , Štát: Spojené štáty americké , Dátum narodenia: 08.04.1962, Deň vzniku funkcie: 01.02.2016

Meno a priezvisko: Joanna Barbara Pasek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): N. Minnehaha 6453, Názov obce: Chicago, Illinois, PSČ: 60646 , Štát: Spojené štáty americké , Dátum narodenia: 26.01.1969, Deň vzniku funkcie: 21.01.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Písomné právne úkony vykonáva konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Peter Vaneček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plevník-Drienové 577, Názov obce: Plevník-Drienové, PSČ: 018 26 , Dátum narodenia: 17.03.1975, Deň vzniku funkcie: 16.07.2016

Meno a priezvisko: Ing. Peter Gúcky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nesluša 1040, Názov obce: Nesluša, PSČ: 023 41 , Dátum narodenia: 07.12.1986, Deň vzniku funkcie: 11.07.2019

Meno a priezvisko: Ing. Marek Hudcovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gaštanová 21, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 07 , Dátum narodenia: 08.06.1983, Deň vzniku funkcie: 10.01.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Ing. Peter Gúcky je oprávnený v rámci prokúry konať za spoločnosť spoločne s Ing. Marekom Hudcovským. Ing. Marek Hudcovský je oprávnený v rámci prokúry konať za spoločnosť spoločne s Ing. Petrom Vanečkom. Ing. Peter Vaneček je oprávnený v rámci prokúry konať za spoločnosť samostatne. Prokuristi podpisujú za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a svoje podpisy.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: ITW (EU) Holdings Sarl , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): boulevard de la Foire 11-13, Názov obce: Luxembourg, PSČ: 1528 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Iné identifikačné číslo: B211995

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Obchodné meno/názov: ITW Gamma Sarl, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): boulevard de la Foire 11-13, Názov obce: Luxembourg, PSČ: 1528 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Iné identifikačné číslo: B104447

Výška vkladu: 15 004 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 15 004 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 005 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 005 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 24.06.2015 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.01.2016.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.04.2016.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.07.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1