Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R005352

OBCHODNÉ MENO: EKO - HOLZ, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 50708/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklené 335, Názov obce: Sklené, PSČ: 038 47 

IČO: 44 595 123

DEŇ ZÁPISU: 20.01.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

2. vedenie účtovníctva

3. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

4. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

8. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

9. prenájom hnuteľných vecí

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

11. prípravné práce k realizácii stavby

12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

13. počítačové služby

14. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

15. administratívne služby

16. čistiace a upratovacie služby

17. prevádzkovanie čistiarne a práčovne

18. reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Ľubica Marčeková, Bydlisko: Názov obce: Sklené 335, PSČ: 038 47 , Dátum narodenia: 18.05.1970, Deň vzniku funkcie: 20.01.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Ľubica Marčeková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklené 335, Názov obce: Sklené, PSČ: 038 47 , Dátum narodenia: 18.05.1970

Výška vkladu: 30 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 30 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1