Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R005353

OBCHODNÉ MENO: EPA KONZULT, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13686/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A.Kmeťa 19, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 36 406 571

DEŇ ZÁPISU: 08.07.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vedenie účtovníctva

2. - ekonomické a účtovné poradenstvo

3. - dlhodobá úschova regtistratúry nearchívnej povahy

4. - výkon štatutárneho auditu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Tibor Bátory, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Predmestská 22, Názov obce: Žilina, Dátum narodenia: 12.11.1956, Deň vzniku funkcie: 08.07.2002

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis..

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Tibor Bátory, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Predmestská 1718/22, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 12.11.1956

Výška vkladu: 4 400,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 400,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ladislava Mihová Bátoryová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Predmestská 1718/22, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 08.01.1982

Výška vkladu: 1 300,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 300,000000 EUR

Meno a priezvisko: Lenka Bátoryová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Predmestská 1718/22, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 30.04.1985

Výška vkladu: 1 300,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 300,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.06.2002 podľa par. 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1