Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R005345

OBCHODNÉ MENO: BofCo Estate s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 57228/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nádražná 66, Názov obce: Turzovka, PSČ: 023 54 

IČO: 45 423 113

DEŇ ZÁPISU: 27.02.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. správa bytového alebo nebytového fondu,

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

6. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Anton Bartusek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stred 66, Názov obce: Turzovka, PSČ: 023 54 , Dátum narodenia: 11.08.1966, Deň vzniku funkcie: 27.02.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná samostatne

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: DANY Investments Ltd, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Global Gateway,Rue De La Perle 940, Názov obce: Providence,Mahé, PSČ: 940 , Štát: Seychelská republika , Iné identifikačné číslo: 051275

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 4.2.2010 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1