Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R005334

OBCHODNÉ MENO: ACTIVELAB s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 73973/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za kalváriou 667/18, Názov obce: Bobrov, PSČ: 029 42 

IČO: 52 896 170

DEŇ ZÁPISU: 28.01.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Športová činnosť podľa § 3 písm. a) č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

9. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

10. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

11. Prevádzkovanie výdajne stravy

12. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

13. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

14. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava oprava a údržba

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Služby požičovní

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Informačná činnosť

19. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

20. Administratívne služby

21. Čistiace a upratovacie služby

22. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

23. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

24. Sťahovacie služby

25. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

26. Poskytovanie služieb osobného charakteru

27. Chov vybraných druhov zvierat

28. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

29. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

30. Výroba potravinárskych výrobkov

31. Výroba nápojov

32. Odevná výroba

33. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

34. Finančný lízing

35. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

36. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

37. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

38. Fotografické služby

39. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

40. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

41. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

42. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

43. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

44. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Patrik Barčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za kalváriou 667/18, Názov obce: Bobrov, PSČ: 029 42 , Dátum narodenia: 17.05.1996, Deň vzniku funkcie: 28.01.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Patrik Barčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za kalváriou 667/18, Názov obce: Bobrov, PSČ: 029 42 , Dátum narodenia: 17.05.1996

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1