Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R005335

OBCHODNÉ MENO: ADVOKÁTI Müller § Dikoš, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 51754/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 1201/20, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 36 864 455

DEŇ ZÁPISU: 29.08.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie právnych služieb podľa zákona o advokácii

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Dikoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Terchová 1544, Názov obce: Terchová, PSČ: 013 06 , Dátum narodenia: 08.12.1980, Deň vzniku funkcie: 29.08.2009

Meno a priezvisko: JUDr. Igor Műller, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikovíniho 1187/18, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 15 , Dátum narodenia: 02.10.1963, Deň vzniku funkcie: 29.08.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Igor Müller, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mikovíniho 1187/18, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 15 , Dátum narodenia: 02.10.1963

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Dikoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Terchová 1544, Názov obce: Terchová, PSČ: 013 06 , Dátum narodenia: 08.12.1980

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1