Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R005373

OBCHODNÉ MENO: Profily, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10146/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Oravský Podzámok 381, Názov obce: Oravský Podzámok, PSČ: 027 41 

IČO: 36 383 481

DEŇ ZÁPISU: 21.12.1998

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výskum, vývoj, výroba a odbyt ferozliatin, výrobkov z ferozliatin a tavebných materiálov,

2. - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností

3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

4. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/

5. - sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami

6. - sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom inde neuvedeným

7. - konzultačné služby v oblasti predmetu podnikania

8. výroba tekutých prímesí do betónu (na báze kremíka)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Vladimír Klocok, ALM, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšnokubínska 222/127, Názov obce: Vyšný Kubín, PSČ: 026 01 , Dátum narodenia: 05.02.1994, Deň vzniku funkcie: 06.12.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Martin Klocok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 98/30, Názov obce: Vyšný Kubín, PSČ: 026 01 , Dátum narodenia: 06.11.1984, Deň vzniku funkcie: 06.12.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Ľubica Ľubeková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Príslopom 178/32, Názov obce: Hruštín, PSČ: 029 52 , Dátum narodenia: 18.07.1983, Deň vzniku funkcie: 06.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú navonok a podpisujú s právnymi následkami pre spoločnosť dvaja členovia predstavenstva, alebo ge- nerálny riaditeľ v rozsahu plnej moci udelenej predstavenstvom. Podpisovanie sa uskutoční tak, že k vytlačenému, alebo inak uvedenému názvu spoločnosti a označnej funkcii pripoja svoj podpis oprávnené osoby.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Klocok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšnokubínska 252/174, Názov obce: Vyšný Kubín, PSČ: 026 01 , Dátum narodenia: 02.10.1976, Deň vzniku funkcie: 06.12.2022

Meno a priezvisko: Ing. Eva Klocoková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšnokubínska 222/127, Názov obce: Vyšný Kubín, PSČ: 026 01 , Dátum narodenia: 25.01.1961, Deň vzniku funkcie: 06.12.2022

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Klocok, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vyšnokubínska 222/127, Názov obce: Vyšný Kubín, PSČ: 026 01 , Dátum narodenia: 30.09.1953, Deň vzniku funkcie: 06.12.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   112 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   112 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 14 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  8 000,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 3.12.1998, jednorázovo podľa § 172 Obch. zákonníka a schválením stanov podľa § 154 a nasl. Obch. zák.

2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.2. 1999 bola schválená zmena stanov.

3. Na valnom zhromaždení dňa 17.12.1999 bola schválená zmena stanov.

4. Na valnom zhromaždení dňa 5.12.2002 bola schválená zmena stanov.

5. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27-24K 350/01 zo dňa 25.7.2002 bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka OFZ - Profily, a.s., Istebné 027 53, IČO 36 383 481 zamietnutý.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1