Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Žilina - Nové zápisy
R005329

OBCHODNÉ MENO: Fellowship Of The Strings s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 81130/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Mazúra 4418/16, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 

IČO: 55 129 463

DEŇ ZÁPISU: 10.01.2023

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

3. Administratívne služby

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

8. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

9. Informačná činnosť

10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. Poskytovanie služieb osobného charakteru

13. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Štefan Bednárik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Mazúra 4418/16, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 15.06.1983, Deň vzniku funkcie: 10.01.2023

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Štefan Bednárik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Mazúra 4418/16, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01 , Dátum narodenia: 15.06.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1