Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R005395

OBCHODNÉ MENO: AK Bitalová & Demeterová, s.r.o. "v likvidácii"

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23504/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žánovská 5183/2A, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 

IČO: 47 244 798

DEŇ ZÁPISU: 05.01.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie právnych služieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: JUDr. Miriam Bitalová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žánovská 5183/2A, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 08.10.1977, Deň vzniku funkcie: 05.01.2013

Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Demeterová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Narcisova 2046/1, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 02.12.1981, Deň vzniku funkcie: 01.02.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Miriam Bitalová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žánovská 5183/2A, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 08.10.1977

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Demeterová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Narcisova 2046/1, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 02.12.1981

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 10.01.2023

Vstup do likvidácie - popis: Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti.

LIKVIDÁTOR

Meno a priezvisko: JUDr. Miriam Bitalová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žánovská 5183/2A, Názov obce: Rimavská Sobota, PSČ: 979 01 , Dátum narodenia: 08.10.1977, Deň vzniku funkcie: 10.01.2023

Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná za spoločnosť samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti s dodatkom "v likvidácii" pripojí svoj podpis.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1