Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R005397

OBCHODNÉ MENO: Archi-Tekton s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12676/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. J. Kozáčeka 13, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 

IČO: 36 740 462

DEŇ ZÁPISU: 16.02.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vypracovanie dokumentácie a projektov jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

2. automatizované spracovanie dát

3. dizajnérska činnosť

4. kresličské práce

5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. výkon činnosti stavbyvedúceho-pozemné stavby

7. výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby

8. prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom hnuteľných vecí alebo poskytovaním upratovacích prác

9. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností

10. upratovacie práce

11. obstarávanie služieb spojených s výkonom správy nehnuteľností

12. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/

13. kúpa tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností

14. kúpa tovaru na účel jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností

15. sprostredkovanie obchodu, výroby, dopravy a služieb v rozsahu voľných živností

16. vedenie účtovníctva

17. výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. arch. Martin Repický, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. J. Kozáčeka 13, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 19.05.1975, Deň vzniku funkcie: 16.02.2007

Meno a priezvisko: Ing. Martina Repická, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trieda SNP 1700/72, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 , Dátum narodenia: 17.06.1976, Deň vzniku funkcie: 22.06.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. arch. Martin Repický, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. J. Kozáčeka 13, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 19.05.1975

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1