Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R005399

OBCHODNÉ MENO: CR - Net, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 5091/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 1571/45, Názov obce: Hriňová, PSČ: 962 05 

IČO: 36 027 189

DEŇ ZÁPISU: 18.12.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - automatizované spracovanie dát

2. - vedenie účtovníctva

3. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom

4. - poradenské služby a školiteľská činnosť v oblasti programov na spracovanie údajov

5. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

6. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

7. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

8. - výroba obuvi v rozsahu voľných živností

9. - opravy motorových vozidiel

10. - zámočnícke práce

11. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t.

12. vnútroštátna nákladná cestná doprava

13. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

14. výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy so zvýšením počtu vozidiel o 1 (jedno) s celkovým počtom: 4 (štyri) nákladné motorové vozidlá na neobmedzený počet prepravných výkonov

15. prípravné práce k realizácii stavby

16. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

17. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Igor Buštor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 1766/34, Názov obce: Hriňová, PSČ: 962 05 , Dátum narodenia: 31.08.1979, Deň vzniku funkcie: 22.05.2001

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Igor Buštor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Školská 1571/45, Názov obce: Hriňová, PSČ: 962 05 , Dátum narodenia: 04.06.1949

Výška vkladu: 2 400,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 400,000000 EUR

Meno a priezvisko: Igor Buštor, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 1766/34, Názov obce: Hriňová, PSČ: 962 05 , Dátum narodenia: 31.08.1979

Výška vkladu: 9 600,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 600,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  12 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  12 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.12.1997, podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 11577/S

2. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.7.1998 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.

3. . Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 21.4.1999 a Dodatok č. 2.

4. . Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 22.5.2001 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.

5. . Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.12.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle dodatku č. 4 a bolo vyhotovené jej úplné znenie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1