Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005026

OBCHODNÉ MENO: InoBat j.s.a.

ODDIEL: Sja

VLOŽKA ČÍSLO: 155/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostová 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 52 114 384

DEŇ ZÁPISU: 15.01.2019

PRÁVNA FORMA: Jednoduchá spoločnosť na akcie

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby;

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);

3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov;

4. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied;

5. Administratívne služby;

6. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly;

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky;

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Marián Boček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivachnová 72, Názov obce: Ivachnová, PSČ: 034 83 , Dátum narodenia: 09.05.1982, Deň vzniku funkcie: 15.01.2019

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Pavol Krokoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Jesenského 17, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 , Dátum narodenia: 14.09.1988, Deň vzniku funkcie: 12.01.2021

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Miroslav Dorňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V Dolině 393, Názov obce: Předboj, PSČ: 25072 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 15.09.1976, Deň vzniku funkcie: 29.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene jednoduchej spoločnosti na akcie:Za spoločnosť konajú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva v kombinácii (i) predseda predstavenstva a člen predstavenstva; (ii) podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva; alebo (iii) predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že osoba oprávnená konať v mene spoločnosti pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému názvu Spoločnosti.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  17 200,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  17 200,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1200 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  10,000000 EUR 

Počet: 520 , Druh: s osobitnými právami: investičné akcie , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  10,000000 EUR 

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1