Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005037

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: LEGO Trading s.r.o. - organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 928/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 

IČO: 36 068 080

DEŇ ZÁPISU: 01.02.2001

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. podporné služby pre zriaďovateľa,

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Adriana Jahňáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Palečku 2652/30, Názov obce: Horní Počernice, Praha 9, PSČ: 19300 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 01.06.1974, Deň vzniku funkcie: 08.07.2020

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: V mene organizačnej zložky koná a podpisuje jej vedúci.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Organizačná zložka s obchodným menom LEGO Trading s.r.o., organizačná zložka bola založená na základe rozhodnutia obchodnej spoločnosti LEGO Trading s.r.o., IČO: 25 093 762, so sídlom Slezská 11, 120 00 Praha zo dňa 7.11.2000.

2. Rozhodnutie o odvolaní vedúceho organizačnej zložky a o vymenovaní nového vedúceho organizačnej zložky zo dňa 20.2.2002.

3. Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 08.01.2010.

4. Rozhodnutie zriaďovateľa o zmene predmetu činnosti organizačnej zložky zo dňa 12.9.2012

5. Oprava nesprávne zapísaného údaja: Vedúci organizačnej zložky: Joanna Katharina Lazar, Kodaňská 572/47, Vršovice, Praha 10, 101 00, Česká republika; Skončenie funkcie: 8.7.2020.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: LEGO Trading s.r.o.

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Boudníkova 2506/1, Názov obce: Libeň, Praha 8, PSČ: 18000 , Štát: Česká republika 

PRÁVNA FORMA: spoločnosť s ručením obmedzeným

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register a číslo zápisu: Obchodný register, vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika oddiel C, vložka 49132

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: 

Meno a priezvisko: Adriana Jahňáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Palečku 2652/30, Názov obce: Horní Počernice, Praha 9, PSČ: 19300 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 01.06.1974, Deň vzniku funkcie: 01.03.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Konateľ je oprávnený zastupovať spoločnosť samostatne.

KONANIE V MENE ZAHRANIČNEJ OSOBY 

V mene zahraničnej osoby koná: Ak je vymenovaný len jeden konateľ spoločnosti, koná tento menom spoločnosti samostatne. Ak sú vymenovaní viacerí konatelia, konajú menom spoločnosti vždy dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú menom spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis v súlade s podpisovým vzorom uloženým v obchodnom registri.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1