Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005024

OBCHODNÉ MENO: InCite, SE

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 2091/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laurinská 3/A, Názov obce: Bratislava-Staré Mesto, PSČ: 811 01 

IČO: 47 238 984

DEŇ ZÁPISU: 29.05.2012

PRÁVNA FORMA: Európska spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

4. Administratívne služby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. prednášková činnosť v zmysle autorského zákona,

7. nákup a predaj nehnuteľností,

8. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom,

9. vyhotovenie programov - software na zákazku v zmysle autorského zákona,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ivan Figura, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nerudova 27, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 02.11.1967, Deň vzniku funkcie: 05.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa robí tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí predseda predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Jana Fröhlichová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rázusova 1471/42, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 20.02.1975, Deň vzniku funkcie: 05.03.2013

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   120 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   120 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   120 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 120 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 000,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2157/2001 o stanovách európskej spoločnosti, v znení Nariadenia Rady (ES) č. 885/2004, so Smernicou Rady č. 2001/86/ES, Zákonom NR SR č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zakladateľskou listinou o založení európskej spoločnosti formou Notárskej zápisnice N 281/2012, Nz 17315/2012, NCR1s 17704/2012 zo dňa 17.05.2012.

2. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnici zo dňa 05.03.2013

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1