Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005113

OBCHODNÉ MENO: Stavebné bytové družstvo Kuklovská

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 777/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Papraďová 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 

IČO: 52 543 226

DEŇ ZÁPISU: 26.07.2019

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

2. Prípravné práce k realizácii stavby

3. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

4. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

10. Finančný lízing

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predseda

Meno a priezvisko: Mgr. Matej Vida, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Púpavová 89, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 15.09.1970, Deň vzniku funkcie: 26.07.2019

Spôsob konania v mene družstva: Predseda koná v mene družstva samostatne.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 300,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

  1 300,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Družstvo bolo založené Notárskou zápisnicou z ustanovujúcej schôdze družstva zo dňa 11.07.2019 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1