Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005137

OBCHODNÉ MENO: ZB consult s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40064/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 24, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 

IČO: 36 289 868

DEŇ ZÁPISU: 31.03.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účel jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. kúpa tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb,

5. administratívne práce,

6. vedenie účtovníctva,

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

8. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Vargová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 2732/24, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 23.07.1974, Deň vzniku funkcie: 25.05.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Vargová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 2732/24, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 01.02.2006 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2012. Zmena obchodného mena z pôvodného FGJ s.r.o. na nové ZB consult s. r. o.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.11. 2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1