Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005130

OBCHODNÉ MENO: Waste Management Agency, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 60673/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 

IČO: 44 967 608

DEŇ ZÁPISU: 03.10.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

5. počítačové služby,

6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

7. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

8. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

9. reklamné a marketingové služby,

10. vydavateľská činnosť,

11. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

12. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,

13. administratívne služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: JUDr. David Soukeník, LL.M, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 04.09.1975, Deň vzniku funkcie: 03.10.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Peter Štrpka, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 01.01.1978

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

Meno a priezvisko: JUDr. David Soukeník, LL.M, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 04.09.1975

Výška vkladu: 6 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 500,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 08.09.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1