Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005133

OBCHODNÉ MENO: WORK MOTION s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 164242/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 7770/10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 

IČO: 54 940 834

DEŇ ZÁPISU: 21.10.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Administratívne služby

6. Prenájom hnuteľných vecí

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Fotografické služby

10. Poskytovanie služieb osobného charakteru

11. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

12. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

14. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

15. Dizajnérske činnosti

16. Textilná výroba

17. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

18. Sťahovacie služby

19. Kuriérske služby

20. Čistiace a upratovacie služby

21. Informačná činnosť

22. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

23. Prípravné práce k realizácii stavby

24. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

25. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

26. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

27. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

28. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

29. Prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

30. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta

31. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

32. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

33. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

34. Vedenie účtovníctva

35. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

36. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

37. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

38. Výroba potravinárskych výrobkov

39. Výroba nápojov

40. Výroba bižutérie a suvenírov

41. Odevná výroba

42. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

43. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

44. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

45. Keramická výroba

46. Výroba sviečok a tieniacej techniky

47. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

48. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

49. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

50. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

51. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

52. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

53. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

54. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

55. Chov vybraných druhov zvierat

56. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

57. Faktoring a forfaiting

58. Finančný lízing

59. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

60. Poskytovanie sociálnych služieb

61. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Viktor Kufel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): L.Novomeského 1349/102, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 , Dátum narodenia: 24.02.1995, Deň vzniku funkcie: 21.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Viktor Kufel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): L.Novomeského 1349/102, Názov obce: Senica, PSČ: 905 01 , Dátum narodenia: 24.02.1995

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1