Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005129

OBCHODNÉ MENO: w-4.sk, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 106101/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavovo nám. 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 

IČO: 48 293 202

DEŇ ZÁPISU: 03.09.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby

2. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. Administratívne služby

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Reklamné a marketingové služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Sarah Wilhelm, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Schulstrasse 169, Názov obce: Regensdorf, PSČ: 8105 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Dátum narodenia: 18.08.1986, Deň vzniku funkcie: 01.06.2017

Meno a priezvisko: Ing. Martin Polák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smreková 1397/3, Názov obce: Lužianky, PSČ: 951 41 , Dátum narodenia: 15.11.1990, Deň vzniku funkcie: 01.06.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Ak je menovaný len jeden konateľ, koná tento v mene spoločnosti samostatne. Ak je menovaných viacero konateľov, konajú v mene spoločnosti dvaja konatelia.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Mgr. Marcel Baker, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gajova 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 06.02.1978, Deň vzniku funkcie: 17.09.2015

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista je splnomocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti. Prokurista sa za spoločnosť podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: W4 Services AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): St. Jakobs-Strasse 191, Názov obce: Basel, PSČ: 4052 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Iné identifikačné číslo: CHE-110.044.583

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.8.2015 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.09.2015.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.12.2015.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.04.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1