Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005139

OBCHODNÉ MENO: Zui s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 162648/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Martina Benku 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 

IČO: 54 768 969

DEŇ ZÁPISU: 23.07.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,

4. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Administratívne služby

7. Fotografické služby

8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. Vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Edis Sedic, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malovaška 24, Názov obce: Brezovica pri Ljubljani, PSČ: 1351 , Štát: Slovinská republika , Dátum narodenia: 10.10.1984, Deň vzniku funkcie: 20.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje vo všetkých veciach spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Edis Sedic, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malovaška 24, Názov obce: Brezovica pri Ljubljani, PSČ: 1351 , Štát: Slovinská republika , Dátum narodenia: 10.10.1984

Výška vkladu: 30 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 30 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1