Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005128

OBCHODNÉ MENO: VM 10, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 165532/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri šajbách 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 

IČO: 54 915 601

DEŇ ZÁPISU: 24.09.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

5. Dizajnérske činnosti

6. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

7. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

8. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. Vedenie účtovníctva

11. Administratívne služby

12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. Prenájom hnuteľných vecí

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Prípravné práce k realizácii stavby

16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

19. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

20. Čistiace a upratovacie služby

21. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov

22. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

23. Prevádzkovanie výdajne stravy

24. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

25. Výroba potravinárskych výrobkov

26. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

27. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

28. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

29. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miroslava Tejzrová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): D.Jurkoviča 2419, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 03 , Dátum narodenia: 21.11.1982, Deň vzniku funkcie: 04.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ, alebo konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Škuta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri šajbách 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 14.08.1981

Výška vkladu: 3 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Miroslava Tejzrová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): D.Jurkoviča 2419, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 03 , Dátum narodenia: 21.11.1982

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1