Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005123

OBCHODNÉ MENO: U.B.L.C., s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36452/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gajova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 09 

IČO: 35 940 808

DEŇ ZÁPISU: 15.06.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

6. prieskum trhu a verejnej mienky,

7. reklamná a propagačná činnosť,

8. administratívne práce,

9. Prevádzkovanie športových zariadení

10. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

13. Prenájom hnuteľných vecí

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

16. Vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Milan Karas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenná 2983, Názov obce: Zlín, PSČ: 760 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 24.01.1978, Deň vzniku funkcie: 15.06.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Milan Karas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenná 2983, Názov obce: Zlín, PSČ: 760 01 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 24.01.1978

Výška vkladu: 4 978,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 978,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Igor Fiala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 24.03.1959

Výška vkladu: 1 661,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 661,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 21.04.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 24.11.2009.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1