Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005111

OBCHODNÉ MENO: Spusta Group s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23070/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pifflova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 

IČO: 35 802 065

DEŇ ZÁPISU: 12.12.2000

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest,

5. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, piva a destilátov,

6. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. prenájom hnuteľných vecí

9. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

10. prieskum trhu a verejnej mienky

11. reklamné a marketingové služby

12. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

13. skladovanie a uskladňovanie,

14. prevádzkovanie výdajni tovarov v rozsahu voľnej živnosti,

15. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Spusta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Raková 389/7, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , Dátum narodenia: 24.01.1961, Deň vzniku funkcie: 10.05.2010

Meno a priezvisko: Adam Spusta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pifflova 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 16.03.1985, Deň vzniku funkcie: 30.06.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a podpisovať tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Adam Spusta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pifflova 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , Dátum narodenia: 16.03.1985

Výška vkladu:  116 660,000000 EUR, Rozsah splatenia:  116 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Dušan Spusta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Raková 389/7, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , Dátum narodenia: 24.01.1961

Výška vkladu:  233 320,000000 EUR, Rozsah splatenia:  233 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jakub Spusta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Raková 389/7, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , Dátum narodenia: 22.01.1992

Výška vkladu:  116 660,000000 EUR, Rozsah splatenia:  116 660,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   466 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   466 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.11.2000 v zmysle §§ 56-75 a §§ 105-153 z.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Dodatok č.2 zo dňa 20.12.2001 k spoločenskej zmluve, ktorým sa mení predchádzajúce obchodné meno REMA 1000 - Bystrého, s.r.o. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 20.12.2001.

3. Zmena obchodného mena na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 06.07.2004 z pôvodného: REMA 1000 - M.Šimko, s.r.o. na nové: SAMOŠKA - Bystrého, s.r.o.

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.8.2006 - schválenie prevodu obchodného podielu. Martin Šimko, funkcia konateľa od 12.12.2000 do 31.8.2006.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.08.2007.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.5.2010. Zmena obchodného mena z SAMOŠKA - Bystrého, s.r.o na Pekáreň D & P, s. r. o.

7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.6.2010.

8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2011.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.12.2015.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.08.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1