Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005117

OBCHODNÉ MENO: TMAP s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 153781/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvončín 374, Názov obce: Zvončín, PSČ: Zvo nčín 

IČO: 53 911 431

DEŇ ZÁPISU: 02.07.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Prevádzkovanie výdajne stravy

3. Výroba potravinárskych výrobkov

4. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

5. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

6. Výroba nápojov

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Mankovický, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orgovánová 6222/22A, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 30.09.1989, Deň vzniku funkcie: 06.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Mankovický, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Orgovánová 6222/22A, Názov obce: Bernolákovo, PSČ: 900 27 , Dátum narodenia: 30.09.1989

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1