Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005105

OBCHODNÉ MENO: Slovanka Investment, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 75915/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dopravná 51, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 

IČO: 46 342 583

DEŇ ZÁPISU: 23.09.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností,

5. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

7. prevádzkovanie športových zariadení,

8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

9. administratívne služby,

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

11. reklamné a marketingové služby,

12. prieskum trhu a verejnej mienky,

13. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

14. vedenie účtovníctva,

15. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

16. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín,

17. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Lazar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozkvet 2020/42, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 04.01.1984, Deň vzniku funkcie: 23.10.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje sa konateľ spoločnosti samostatne a neobmedzene. K vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, funkcie a mena podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Lazar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozkvet 2020/42, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 04.01.1984

Výška vkladu: 10 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 10 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 03.06.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.10.2013.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.10.2014. - zmena obchodného mena z SLOVANKA, s. r. o. na Slovakia Investment, s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1