Obchodný vestník 8/2023 Obchodný register Deň vydania: 12.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R005100

OBCHODNÉ MENO: Siky Gardens Services s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 83175/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrické sady 8727/36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 

IČO: 46 774 637

DEŇ ZÁPISU: 03.08.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod),

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkateľom živnosti(veľkoobchod),

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

6. Prenájom hnuteľných vecí,

7. Reklamné a marketingové služby,

8. Finančný lízing,

9. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

10. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

12. Prieskum trhu verejnej mienky,

13. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

14. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

15. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

16. výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku

17. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

18. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

19. čistiace a upratovacie služby

20. prípravné práce k realizácii stavby

21. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

22. skladovanie

23. baliace činnosti, manipulácia s tovarom

24. fotografické služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Siklienka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrické sady 8727/36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 02.09.1979, Deň vzniku funkcie: 03.08.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k napísanému, alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti alebo k pečiatke s obchodným menom spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Siklienka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bystrické sady 8727/36, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 02.09.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 13.7.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.12. 2014.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.05.2015. Zmena obchodného mena spoločnosti z TETON s.r.o. na Siky Gardens Services s. r. o.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.04.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1